ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าว CO-OP Today

CO-OP TODAY ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
"มุ่งมั่น พัฒนา สอ.พช."
คณะกรรมการดำเนินการร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ประจำปี 2567
เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 41 เข้าร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานสหกรณ์ฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายธุรกิจ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.พช. จำนวน 43 คน เข้าร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
ในส่วนของคำรับรองการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.เป้าหมายความสำเร็จของทีมสหกรณ์ฯ
2. เป้าหมายผลสำเร็จของบุคคล ประกอบด้วย เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งานที่รับผิดชอบตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวโดย : คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 41

CO OP Today ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด