หน้าแรกเกี่ยวกับสหกรณ์ระเบียบข้อบังคับประกาศผลการดำเนินงานคำถามที่พบบ่อยติดต่อสหกรณ์

Save

Save

 

รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำป...

| อ่าน 234 ครั้ง
โปสเตอร์แนะนำผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการปี2560 รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560 กำหนดการ ขั้นตอนการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2560

 
 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

| อ่าน 423 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 NEW! อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ข้...

 
 

รับสมัครผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ

| อ่าน 123 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 New! เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2560

 

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์ : 02-14381144-51
โทรสาร ์: 02-1438970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view