หน้าแรกเกี่ยวกับสหกรณ์ระเบียบข้อบังคับประกาศผลการดำเนินงานคำถามที่พบบ่อยติดต่อสหกรณ์

Save

Save

 

ผลการนับคะแนนบัตรสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําปี 25...

| อ่าน 738 ครั้ง
ผลการนับคะแนนบัตรสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประจําปี 2560 รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการฯ ประจำปี 2560 กลุ่มที่1 กลุ่มที่2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่4 กลุ่มที่5 กลุ่มท...

 
 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

| อ่าน 1293 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 NEW! รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560NEW! อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำ...

 

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view