ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

"องค์กรทันสมัย โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก"

มุ่งมั่นให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล

ระบบสหกรณ์ออนไลน์

เชื่อมั่น


ในบริการของเรา

ระบบสหกรณ์ออนไลน์

                                                                                                                                    

ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์

2.00%

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.30%

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

2.00%


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท ดอกเบี้ย

เงินกู้สามัญ

6.95%

เงินกู้ฉุกเฉิน

5.95%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

5.95%

ภาพกิจกรรมเด่น

ความมั่นคงของ สอ.พช.

ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2566

0
สมาชิกปกติ
0
สมาชิกสมทบ
0
สินทรัพย์รวม
นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ประธานกรรมการ
นายวิชล มนัสเอื้อศิริ
นายวิชล มนัสเอื้อศิริรองประธาน
นายเส่ง สิงห์โตทอง
นายเส่ง สิงห์โตทองรองประธาน
นายปรีชา กิตติสัตยกุล
นายปรีชา กิตติสัตยกุลกรรมการและเลขานุการ

ทีมงานคุณภาพพร้อมบริการ

เราทุ่มเทเพื่อสมาชิกของเราได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด

บุคลากรของ สอ.พช. ทั้งหมด

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด