หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop  เนื่องจากสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด อยู่ในระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจำปี 2564-2567 ประกอบกับในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ ซึ่งเครือข่ายของเรามีสมาชิกจำนวน 10 สหกรณ์ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 9 สหกรณ์ และ 1 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จึงได้ถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในนามเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไรบ้าง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 5 ท่าน มาร่วมเสวนาในเวทีนี้ และมีสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

  • ปัจจัย “การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม” internal Rivalry โดยคุณจิรพล โพบุคดี
  • ปัจจัย “คู่แข่งรายใหม่” new entry โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร
  • ปัจจัย “สิ่งทดแทน” substitute โดยรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
  • ปัจจัย “อำนาจต่อรองของหน่วยนโยบาย Supplier power  โดย คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
  • ปัจจัย “ อำนาจต่อรองของสมาชิก” buyer power โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญ

และการเสวนาวิชาการในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และสมาชิกเครือข่ายรับฟังการเสวนาชาการในครั้งนี้ ผ่านช่องทาง Facebook อีกด้วย

เอกสารประกอบการบรรยาย

1.Five Forces for Coop Savings

2.New entry

3.บรรยายพิเศษ

4.พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับใหม่) รวมทั้งกฎหมายลูก

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view