หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โหลด
2. กฎกระทรวงกับเกณฑ์การดำเนินงาน สอ.เครดิต - โหลด
1. Happy Money โหลด
2. กฎหมายกับสถานการณ์หนี้สิน (สอ กรมการพัฒนา โหลด
3. กระบวนการบริหารลูกหนี้ โหลด
4. สหกรณ์ช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาได้อย่างไร โหลด
5. สวัสดิการสมาชิก สอ.พช. คลอบคลุมทุกช่วงชีวิต โหลด

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view