หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ขั้นตอนการนำเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นพิเศษ

ขั้นตอนการนำเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นพิเศษ

   สมาชิกที่ประสงค์จะนำเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561 มาซื้อหุ้นพิเศษ ให้ตรวจสอบยอดเงินที่สามารถซื้อหุ้นได้ ตามอัตราร้อยละของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ได้รับ ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 20 พ.ย. 61

ประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 20 พ.ย. 61

ดาวน์โหลด แบบแจ้งความจำนง

   1.สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้โดยเริ่มเปิดซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   2.กรณีที่แจ้งความจำนงหลังวันที่ 11 มกราคม 2562 สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืนไปให้ทั้งหมดก่อน และให้นำเงินมาซื้อหุ้นพิเศษที่เค้าน์เตอร์สหกรณ์ฯ หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ใช้แบบฟอร์ม Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

โหลดดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Bill Payment

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view