หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ร่วมทำคลิปวีดีโอ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”

ร่วมทำคลิปวีดีโอ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”

กติกา


หัวข้อคลิปวิดีโอ
"ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช."

ความยาวของคลิปวิดีโอ
โดยคลิปวีดีโอมีความยาวประมาณ 3 นาที

วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด
ส่งได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด หรือ
ส่งทาง E-mail : cddcoop@hotmail.com

กำหนดการ (ขยายเวลาสมัคร)
เปิดรับสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2561                           

คลิก....

ส่งคลิปประกวด ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ทาง www.cddco-op.com และ Facebook Fanpage "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด"

เกณฑ์การตัดสิน
1.แนวคิด(Concept) เค้าโครงเรื่อง (Plot) ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา

2.การเรียบเรียงเรื่องราว ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการนำเสนอ

3.เทคนิคการถ่ายทำวีดีโอ และความน่าสนใจ

4.การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สอ.พช.

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คลิปวิดีโอ เท่านั้น

2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เลียนแบบ คัดลอก ดัดแปลงคลิปวิดีโอ ของผู้อื่น เป็นคลิปวิดีโอที่ไม่เคยส่งประกวดจากการแข่งขันใดๆ มาก่อน และจะต้องไม่มีเนื้อหาที่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมและทาง สอ.พช. ไม่ มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

3. สหกรณ์ของสงวนลิขสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครและการเข้าร่วมใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา
ข้างต้นหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด หรือรับรางวัล

4. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบไม่แสดงตนในระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์

5. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสหกรณ์ฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยมีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำเพื่อประกอบการทำสื่อประชาสัมพันธ์โดย ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นำมาใช้ผลิตคลิปวิดีโอทั้งหมด ได้แก่

เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตคลิปวิดีโอ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่างด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

ประกาศ สหกรณ์ฯ
อ่านประกาศ --> 
 <--

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน
02 143 8144 ต่อ 601 - 602 

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view