หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561

เรียน ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.

      ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก จึงขอให้ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. กรุณาจัดทำแบบสำรวจให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตอบแบบสำรวจดังกล่าวและ ส่งคืนสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง (รายละเอียดตามหนังสือ สอ.พช. ที่ ว2887/2561 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ตามเอกสารแนบ)คลิก

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561
1.บริการเงินฝาก สินเชื่อ คลิก
2.ผลการดำเนินงาน คลิก
3.สวัสดิการ คลิก
1.แบบจัดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คลิก
2.แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก สอ.พช. คลิก

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view