หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
รับสมัครสมาชิก สส.ซสอ. 2564 ประกาศฯ รับสมัครสมาชิกปี 2564
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 (เงินคงสภาพ) การเรียกเก็บเงิยสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563 (การแจ้งครั้งที่ 1)
สหกรณ์กับฌาปนกิจ ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอ.รท (รอบพิเศษ)อายุตั้งแต่ 57-60 ปี
 คู่มือสมาชิก ฌาปนกิจ (สส.ชสอ.)
1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สส.ชสอ.) การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ (สส.ชสอ.)  การตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน 
1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สสอ.รท.)
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ (สสอ.รท.)
รายงานการพ้นสมาชิกภาพถึงแก่กรรม และลาออก ...
เอกสารประชาสัมพันธ์ สส.ชสอ. เอกสารประชาสัมพันธ์ สสอ.รท.

เลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ประจำ สอ.พช.


สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

955-0-24150-5

ศูนย์ประสานงาน สสอ.รท ประจำ สอ.พช.


สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

955-0-24151-3

คลิกโหลด

**กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ให้สมาชิก ไปที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตาม สังกัด หรือที่สมาชิก สดวก ถ่ายรูปเต็มตัว พร้อมถือป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และใบสมัคร แนบมาด้วย**


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view