หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในปี 2564
รับสมัครสมาชิก สส.ซสอ. 2564 ประกาศฯ รับสมัครสมาชิกปี 2564
แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 (เงินคงสภาพ) การเรียกเก็บเงิยสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสมาชิกภาพปี 2563 (การแจ้งครั้งที่ 1)
สหกรณ์กับฌาปนกิจ ใบสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอ.รท (รอบพิเศษ)อายุตั้งแต่ 57-60 ปี
 คู่มือสมาชิก ฌาปนกิจ (สส.ชสอ.)
1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สส.ชสอ.) การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ (สส.ชสอ.)  การตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน 
3. แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง 1. ใบสมัครสมาชิกสามัญ (สสอ.รท.)
2. ใบสมัครสมาชิกสมทบ (สสอ.รท.)
3. ใบสมัครสมาชิกสามัญ/สมทบ กรณีกู้เงินสามัญ อายุ56-50
รายงานการพ้นสมาชิกภาพถึงแก่กรรม และลาออก ...
เอกสารประชาสัมพันธ์ สส.ชสอ. เอกสารประชาสัมพันธ์ สสอ.รท.

เลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ประจำ สอ.พช.


สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

955-0-24150-5

ศูนย์ประสานงาน สสอ.รท ประจำ สอ.พช.


สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)

955-0-24151-3

คลิกโหลด

**กรณีไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ให้สมาชิก ไปที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตาม สังกัด หรือที่สมาชิก สดวก ถ่ายรูปเต็มตัว พร้อมถือป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และใบสมัคร แนบมาด้วย**


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view