หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

 ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.95

เงินกู้ฉุกเฉิน เอทีเอ็ม (ATM)

6.95

เงินกู้สามัญ

6.95

เงินกู้พิเศษเพื่ออุปกรณ์สื่อสาร

6.00

เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา

5.50

เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

6.50

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

5.00

เงินกู้พิเศษเพื่อเพื่อความจำเป็นเร่งด่วน

6.50

เงินกู้โครงการคุณมีฝัน สหกรณ์มีให้

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่อใช้จ่ายตามประเพณี

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์

6.25

เงินกู้พิเศษพื่อประกอบอาชีพรายย่อย

6.25

เงินกู้พิเศษเพื่อสินเชื่อทันใจ

6.95

โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล

5.95

เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้นอกระบบสหกรณ์ พ.ศ.2564

6.25

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view