หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการ สอ.พช. เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร สอ.พช. นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการส่งเสริมสหกรณ์ และนายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่สอ.พช. ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view