หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2560

สหกรณ์ พช. เตรียมเปิดรับสมัครสรรหาประธาน และกรรมการฯ เริ่ม สิงหาคม 60 นี้
วันนี้ เวลา 09.30 น.
นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ในฐานะประธานกรรมการควบคุมการสรรหาฯ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2561
โดย สอ.พช. มีประธานและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 7 คน
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view